Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2016

Påverka politiskt

Nilsson, Jerker

Abstract

Det finns i princip två sätt att påverka en medlemsorganisation, sade den kände ekonomen Albert O. Hirschman. För det första kan man överge en existerande relation. Då får organisationen anledning att rätta till sina misstag. För det andra kan man uttrycka sitt ogillande genom protestaktioner, demokratiskt inflytande, massmedia eller andra sätt, som förstås i organisationen. I den aktuella mjölkkrisen använder mjölkbönderna båda alternativen.

Keywords

mejeriföretag; medlemsorganisationer

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2016, Volume: 2016, number: 1, pages: 45

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/83414