Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Lätt att påverka – eftersom bioteknologi är svår att förstå

Nilsson, Jerker

Abstract

En del människor anser att genmodifierade produkter är farliga för konsumenten, skadliga för miljön, i strid mot Guds ordning och i största allmänhet obegripliga. Ämnet är förvisso också komplicerat, särskilt för vanligt folk. Det innebär att etablissemang kan ta initiativet i debatten. GMO-motståndarna hänvisar gärna till en del opinionsundersökningar, som säger att EU-medborgarna är skeptiska mot genteknologin. Det verkar dock vara främst de GMO-kritiska undersökningsresultaten som kommer fram i massmedia. Men det finns också studier som visar att konsumenter är positiva. Därmed inställer sig frågan om hur det egentligen förhåller sig.

Keywords

GMO; bioteknologi; konsumenter; opinion

Published in

Lantbrukets affärer
2017, number: 3, pages: 48-48

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/83473