Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Varför kooperativa företag misslyckas

Nilsson, Jerker

Abstract

Vid universitetet i Saskatchewan, Kanada, har forskarna genomfört en rad studier om varför många kooperativa företag misslyckats. Det finns studier om att föreningar bolagiserats, krympt men dock förblivit vid liv, sålts helt eller delvis eller likviderats. I vilket fall som helst har medlemmarna förlorat pengar. Nu har forskarna gjort en syntes av sina tidigare rapporter. Inledningsvis exemplifierar författarna med spannmålsföreningen Saskatchewan Wheat Pool, det brittiska kooperativa förbundet och The Co-operative Bank, Konsum i Frankrike, österrikiska banker, tysk detaljhandel, den kanadensiska grossistföreningen Co-op Atlantic, brittiska mejerier och belgisk detaljhandel. Däremot tar författarna inte upp Swedish Meats, Skånemejerier, Milko, Kalmar Lantmän, KLS Livsmedel, Vänerskog eller andra svenska exempel.

Keywords

företag; kooperativ

Published in

Lantbrukets affärer
2017, number: 5, pages: 33-33

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/83475