Skip to main content
Factsheet, 2017

Kraftigt ökat antal lagkrav för lantbruksföretag

Lunner Kolstrup, Christina; Bergström Nilsson, Sara; Lans Strömblad, Helena

Keywords

Lantbruksföretag; Byråkrati; Lagkrav; Lantbrukare; Myndighetsadministration

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Bergström Nilsson, Sara
Hushållningssällskapet Halland
Lans Strömblad, Helena
Växa Sverige

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83483