Skip to main content
Factsheet, 2017

Råd om arbetsställningar och arbetsteknik i arbetet som renskötare

Lavesson, Lillian; Lunner Kolstrup, Christina

Keywords

Renskötare; Arbetsställningar; Arbetsteknik

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:22
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Lavesson, Lillian

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83489