Skip to main content
Factsheet, 2017

Stress och stresshantering

Lunner Kolstrup, Christina; Lavesson, Lillian;

Keywords

Renskötare; Stress; Stresshantering

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2017, number: 2017:21
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Lavesson, Lillian

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83490