Skip to main content
Report, 2016

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2014/2015

Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Keywords

Odlingslandskap; Jordbrukslandskap; Jordarter; Avrinning; Nederbörd; Klimat; Miljöövervakning

Published in

Ekohydrologi
2016, number: 143
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet