Skip to main content
Report, 2016

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2014/2015

Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Keywords

Odlingslandskap; Jordbrukslandskap; Jordarter; Avrinning; Nederbörd; Klimat; Miljöövervakning

Published in

Ekohydrologi
2016, number: 143
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stjernman Forsberg, Lovisa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Johansson, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83499