Skip to main content
Report, 2016

Växtnäringsförluster från åkermark 2014/2015

Stjernman Forsberg, Lovisa; Johansson, Göran; Blomberg, Maria;

Keywords

Jordbruk; Klimat; Miljöövervakning; Nederbörd; Odling; Växtnäring; Åkermark

Published in

Ekohydrologi

2016, number: 142
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stjernman Forsberg, Lovisa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Johansson, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83500