Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2015/2016 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet: typområden på jordbruksmark

Linefur, Helena; Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Keywords

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2017, number: 146
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet