Skip to main content
Report, 2017

Växtnäringsförluster från åkermark 2015/2016

Linefur, Helena; Stjernman Forsberg, Lovisa; Johansson, Göran; Blomberg, Maria;

Keywords

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi

2017, number: 147
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stjernman Forsberg, Lovisa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Johansson, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83503