Skip to main content
Book chapter, 2017

Avel för ett hållbart nyttjande av djur

Rydhmer, Lotta

Keywords

Avel; Djuruppfödning; Hållbar utveckling; Fortplantning; Djurgenetik; Djurekologi; Klimatförändringar; Naturresurser

Published in

Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis
2017, number: 41(2017), pages: 63-67
Book title: Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 41/2015-2016
ISBN: 978-91-85832-27-9
Publisher: Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83552