Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2017

Landskapet och skissen : En betraktelse utifrån en landskapsarkitektonisk praktik

Wingren, Carola
Wingren, Carola (ed.)

Published in


Publisher: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU