Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference poster - Peer-reviewed, 2016

Hemostas vid partiell njurresektion - pilottest och utvärdering av ett självlåsande implantat

Höglund, Odd

Abstract

I Sverige diagnosticeras årligen ca 1000 personer med njurcancer. Fördelen med en partiell nefrektomi är att så mycket frisk njurvävnad som möjligt sparas. Syftet med detta pilotförsök var att testa ett nytt implantat för hemostas vid partiell njurresektion.

Keywords

partiell nefrektomi; hemostas; självlåsande implantat; kirurgi

Published in

Book title: Kirurgveckan 2016 Abstractbok

Conference