Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Kommunala förvaltares bild av skötseln av grönområden och träd

Östberg, Johan; Wiström, Björn; Randrup, Thomas

Published in

Movium Fakta
2017, number: 2017:3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet