Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017

Vad får kommuner att ta ned träd?

Östberg, Johan; Wiström, Björn; Randrup, Thomas

Abstract

Vår nationella enkät dokumenterade att den vanligaste anledningen till nedtagning av träd är bristande vitalitet eller att trädet dött. Detta kan låta som en självklarhet, men det är intressant ur ett planerings- och skötselperspektiv att kunna förstå varför trädet hade en bristande vitalitet eller dog. Att träd dör är självklart något naturligt, men det finns vissa faktorer som påskyndar detta och det är just dessa som är viktiga att följa inom förvaltningen. På så sätt kan lämpliga åtgärder testas för att minska de negativa faktorernas inverkan.

Keywords

stadsträd; trädskötsel; grönområden; nedtagning

Published in

Tidskriften Landskap
2017, number: 5, pages: 41-42