Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2017

Akademin granskar: Agrarhistoria – en reflektion om nutid och framtid

Larsson, Jesper

Published in

Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok
2017, pages: 210 - 214
Title: , Saga och Sed, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2016