Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Förlängd groningstid hos ekologisk morot förbättrar flamningens ogräsbekämpningseffekt. An extended germination period in organic carrot improves the weed control effect of flaming

Hansson, David; Svensson, Sven-Erik

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2016, number: 2016:1ISBN: 978-91-576-8921-4
Publisher: SLU, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap