Skip to main content
Report, 2005

Identifiering och förteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat på databaser vid SLU

Persson Gunnar, Wilander Anders

Keywords

nitrat; sjöar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005, number: 2005:6
Publisher: Insitutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Gunnar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8407