Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Utveckling av den svenska biologiska älgforskningen 1950-2000

Hallgren, Per

Published in

Title: VILTVÅRD, ÄLGAR OCH JAKTTURISM

Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet

   SLU Authors

  • Hallgren, Per

   • Department of Animal Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/8418