Skip to main content
Report, 2017

Svenskt Fiske i historiens ljus

Hentati-Sundberg, Jonas

Keywords

Fiske; Fiskestatistik; Historia; Långtidsutveckling; Social-ekologiska system; Sverige; Yrkesfiske; fiskekvoter; förvaltning

Published in

Aqua reports
2017, number: 2017:7
eISBN: 978-91-576-9496-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hentati-Sundberg, Jonas (Hentati Sundberg, Jonas)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences
History of Technology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/84197