Skip to main content
Report, 2017

Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2014: Exemplet Uppsala län

Eriksson, Camilla; Wästfelt, Anders

Keywords

Lantbruk; Jordbrukspolitik; Landsbygdsutveckling; Lantbruk - historia; Marknadsanalys; Jordbrukslandskap; Sverige - Uppsala län

Published in


ISBN: 978-91-576-9508-6, eISBN: 978-91-576-9509-3
Publisher: Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Eriksson, Camilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Stockholm University

Associated SLU-program

Future Agriculture (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Economic Geography

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/84251