Skip to main content
Magazine article, 2016

Neonikotinoiders påverkan på nyttodjur

Lundin, Ola

Abstract

Neonikotinoider är en omdebatterad grupp av insektsmedel som både hävdats vara oumbärliga för växtskyddet och utgöra ett allvarligt hot mot bin och andra nyttoinsekter. Forskare vid SLU har bidragit till att klarlägga kunskapsläget.

Keywords

bin; ekologi; insektsmedel; neonikotinoider; nyttodjur; växtskydd

Published in

Växtskyddsnotiser
2016, volume: 70, pages: 1-3

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Ecology
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/84313