Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Förslag till plan för revidering av fysikalisk-kemiska bedömningsgrunder för ekologisk status i sjöar, vattendrag och kustvatten : del A: sjöar och vattendrag (SLU): del B: kustvatten (SMHI)

Wesslander, Karin; Viktorsson, Lena; Fölster, Jens; Drakare, Stina; Sonesten, Lars

Published in

SMHI reports. Oceanography
2017, number: 57
Publisher: SMHI