Skip to main content
Report, 2005

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk - användning och risker för miljö och hälsa

Wivstad, Maria

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, Uppsala
2005,
Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Agricultural Science
  Horticulture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/8481