Skip to main content
Factsheet, 2016

Sammyllad startgiva vid odling av morot

Svensson, Sven-Erik; Hansson, David; Holm, Lena

Keywords

sammyllad startgiva; morot; skördenivå; ogräsförekomst; gödsling

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:18
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Holm, Lena
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 104

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/84959