Skip to main content
Book chapter, 2005

Vallfröblandningar

Nilsdotter-Linde; Nilla

Keywords

Vallfröblandningar; intensiva skördesystem

Published in

Book title: Försöksrapport 2004. Animaliebältet. Växtodlingsförsök 2004. Resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar-Kronoberg, Blekinge, Halland och Gotland
ISBN: 91-88668-40-3
Publisher: Hushållningssällskapet