Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2005

Uthålliga vallbaljväxter för miljö- och kostnadseffektiv mjölkproduktion

Wallenhammar, Ann-Charlotte; Nilsdotter-Linde, Nilla; L-Baeckström, Gärd; Jansson, Jan

Keywords

Vallbaljväxter; rotröta; uthållighet

Published in

Ekologiskt lantbruk (Uppsala. 1992)
2005, pages: 326-327 Title: Ekologiskt lantbruk. Konferens ”Att navigera i en ny tid” 22–23 november 2005. Ultuna, Uppsala
Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet