Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2017

Svar på kritik om ny omräkningsfaktor

Wikenros, Camilla; Liberg, Olof; Åkesson, Mikael; Sand, Håkan

Published in

Jakt & jägare
2017,
Publisher: Jägarnas riksförbund