Skip to main content
Book chapter, 2009

En risig skånsk skogsdunge som arkiv. I: Liljevall, B. m fl (red) Agrarihistoria på många sätt. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 47. Supplement till Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens Tidskrift.

Emanuelsson, Urban

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2009, number: 47, pages: 499-512
Book title: Agrarhistoria på många sätt : 28 studier om människan och jorden : festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag
ISBN: 9789185205912
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  SLU Authors

  • Emanuelsson, Urban

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  History

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/85574