Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2009

En risig skånsk skogsdunge som arkiv. I: Liljevall, B. m fl (red) Agrarihistoria på många sätt. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 47. Supplement till Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens Tidskrift.

Emanuelsson, Urban

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2009, number: 47, pages: 499-512 Title: Agrarhistoria på många sätt : 28 studier om människan och jorden : festskrift till Janken Myrdal på hans 60-årsdag
ISBN: 9789185205912
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien