Skip to main content
Report, 2015

Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska kustvatten

Lunneryd, Sven-Gunnar; Ljungberg, Peter; Ovegård, Mikael; Bernt, Kim; Boström, Maria

Keywords

Torskfiske; Torsk; Simpor; Parasiter; Trådmaskar; Infektionssjukdomar hos djur; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2015, number: 2015:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Bernt, Kim
Lund University
Boström, Maria (Ovegård, Maria)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/85751