Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska kustvatten

Lunneryd, Sven-Gunnar; Ljungberg, Peter; Ovegård, Mikael; Bernt, Kim; Boström, Maria

Keywords

Torskfiske; Torsk; Simpor; Parasiter; Trådmaskar; Infektionssjukdomar hos djur; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2015, number: 2015:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet