Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2015

Täckningseffekt vid storskalig lagring av flis

Anerud, Erik; Jirjis, Raida; Eliasson, Lars; von Hofsten, Henrik

Published in

Title: Skogens energi – en källa till hållbar framtid : Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem 2011-2015
ISBN: 978-91-979694-7-5
Publisher: Skogforsk