Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Hävdens betydelse för mängden översvämningsmyggor i nedre Dalälvsområdet

Östman, Örjan; Wengström, Åsa

Keywords

Dalälven; översvämningsmyggor

Published in

Rapport / Länsstyrelsen Gävleborg
2013, number: 13
Publisher: Länsstyrelsen Gävleborg

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/85885