Skip to main content
Report, 2013

Hävdens betydelse för mängden översvämningsmyggor i nedre Dalälvsområdet

Östman, Örjan; Wengström, Åsa

Keywords

Dalälven; översvämningsmyggor

Published in

Rapport / Länsstyrelsen Gävleborg
2013, number: 13
Publisher: Länsstyrelsen Gävleborg

Authors' information

Uppsala University
Wengström, Åsa
Uppsala University

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/85885