Skip to main content
Conference poster, 2017

Produktion hos tackor och lamm utfodrade med gräs/klöverensilage med eller utan kemiska tillsatsmedel

Nadeau, Elisabet; Arnesson, Annika

Abstract

Syftet med den här studien var att undersöka effekten av kemiska tillsatsmedel till gräs/klöverensilage på konsumtion och produktion hos dräktiga och digivande tackor och deras lamm.

Keywords

ensilage; får; utfodring

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 166-167
Book title: Vallkonferens 2017: konferensrapport 7-8 februari 2017
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Seriges lantbruksuniversitet

Conference


Vallkonferens 2017

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Hushållningssällskapet Sjuhärad
Arnesson, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Occupational Health and Safety

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86020