Skip to main content
Report, 2017

Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster

Aronsson, Helena; Johnsson, Holger

Keywords

Jordbruk; Kvävegödselmedel; Fosforgödselmedel; Växtnäring; växtnäringsförluster; regelverk; miljöhänsyn

Published in

Ekohydrologi
2017, number: 145
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86044