Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper - Peer-reviewed, 2017

Majsensilage till växande lamm – effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet

Helander, Carl; Arnesson, Annika; Nørgaard, P.; Nadeau, Elisabet

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 83-86
Book title: Vallkonferens 2017
ISBN: 978-91-576-9463-8, eISBN: 978-91-576-9464-5
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference


Vallkonferens 2017 : konferensrapport : 7-8 februari 2017