Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande.

Nadeau, Elisabet; Arnesson, Annika; Nørgaard, Peder

Published in


Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet; Institutionen för veterinär- och husdjursvetenskap, Köpenhamns Universitet