Skip to main content
Report, 2017

Läckagebenägen fosfor i Molkomsjöns sediment

Huser, Brian; Kikuchi, Johannes

Keywords

Fosfor; Fosforföreningar; Kemisk analys; Kemiteknik; Miljökemi; Sediment; Sverige

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2017, number: 2017:7
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kikuchi, Johannes
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Geosciences, Multidisciplinary
Geochemistry
Oceanography, Hydrology, Water Resources

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86273