Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017

Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur : kan ekologisk djurhållning visa vägen för att minska risken för resistens?

Gunnarsson, Stefan; Nordlund Othén, Janne

Keywords

Antibiotikaresistens; Antibiotika; Djurhållning; Ekologiskt lantbruk

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion