Skip to main content
Report, 2015

Invasiva arter och samordning kring växtskydd i miljöövervakning för åkermark

Jonsson, Mattias; Friberg, Hanna; Andersson, Björn; Andersson, Lars; Viketoft, Maria; Taylor, Astrid; Bommarco, Riccardo; Glimskär, Anders

Keywords

Arter (biologi); Invasiva arter; Odlingslandskap; Biologisk mångfald; Åkermark; Miljöövervakning; Skadedjur; Växtskyddscentraler; Miljöövervakning

Published in


Publisher: Jordbruksverket

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Pathology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Pathology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86383