Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Invasiva arter och samordning kring växtskydd i miljöövervakning för åkermark

Jonsson, Mattias; Friberg, Hanna; Andersson, Björn; Andersson, Lars; Viketoft, Maria; Taylor, Astrid; Bommarco, Riccardo; Glimskär, Anders

Keywords

Arter (biologi); Invasiva arter; Odlingslandskap; Biologisk mångfald; Åkermark; Miljöövervakning; Skadedjur; Växtskyddscentraler; Miljöövervakning

Published in


Publisher: Jordbruksverket