Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Karakterisering av PCB och PCDD/F i Östersjöns ytsediment : halter och källspårning med hjälp av multivariat mönsteranalys

Sundqvist, Kristina; Wiberg, Karin

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2013, number: 6581
Publisher: Naturvårdsverket