Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Markmiljöns skyddsvärde : en härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning

Back, Pär-Erik; Enell, Anja; Fransson, Malin; Hermansson, Sofie; Rosén, Lars; Volchko, Yevheniya; Wiberg, Karin; Åberg, Annika

Published in

SGI Publikation
2016, number: 27
Publisher: Statens geotekniska institut