Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Parodontala sjukdomar hos hund - en litteraturstudie över förebyggande metoder och produkter

Ryberg, Ulrika

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2006, number: 85
Publisher: SLU

    UKÄ Subject classification

    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/8651