Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Är strukturkalkning lönsam för både lantbrukaren och miljön? : studier av de långsiktiga effekterna av strukturkalkning på markstruktur och risken för fosforförluster

Berglund, Kerstin; Etana, Ararso; Simonsson, Magnus; Blomquist, Jens; Börjesson, Gunnar

Published in


Publisher: Stiftelsen lantbruksforskning