Skip to main content
Report, 2017

Ekokalk: strukturkalkning för förbättrad markstruktur och minskade fosforförluster i ekologisk odling?

Berglund, Kerstin; Etana, Ararso; Simonsson, Magnus

Published in


Publisher: Jordbruksverket

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86575