Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2006

Omvårdnad av hund och katt på stationäravdelning

Karlsson, Annelie

Published in

Studentarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2006, number: 76
Publisher: SLU

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/8666