Skip to main content
Book chapter, 2016

Bävern – naturvårdare eller miljöbov?

Ecke, Frauke; Levanoni, Oded

Published in

Book title: Sötvatten 2016
ISBN: 978-91-87967-31-3
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten