Skip to main content
Report, 2012

Fåglar i ett landskapsperspektiv – ett samarbete mellan Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Svensk Fågeltaxering (SFT)

Christensen, Pernilla; Ecke, Frauke; Nilsson, Liselott; Ottvall, Richard; Pettersson, Anders; Skånes, Helle; Tyboni, Maud; Åkerholm, Marianne

Keywords

Landskapsarkitektur; Myrar; Fåglar; Ornitologi; metodik; Häckning; Landskapsekologi; Flygfotografier

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2012, number: 355
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Nilsson, Liselott
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Ottvall, Richard
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Skånes, Helle
Stockholm University
Tyboni, Maud
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Åkerholm, Marianne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86712