Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Fåglar i ett landskapsperspektiv – ett samarbete mellan Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Svensk Fågeltaxering (SFT)

Christensen, Pernilla; Ecke, Frauke; Nilsson, Liselott; Ottvall, Richard; Pettersson, Anders; Skånes, Helle; Tyboni, Maud; Åkerholm, Marianne

Keywords

Landskapsarkitektur; Myrar; Fåglar; Ornitologi; metodik; Häckning; Landskapsekologi; Flygfotografier

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2012, number: 355
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet