Skip to main content
Report, 2011

Tema vilt och skog: Årsrapport GPS-älgarna Referensområde Växjö 2010/2011

Neumann, Wiebke; Ericsson, Göran; Dettki, Holger; Bergström, Roger; Hågeryd, Anders; Andersson, Eric; Nordström, Åke

Keywords

älg, förvaltning, skog, jakt, rörelse, överlevnad, reproduktion

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2011, number: 2011:4
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet