Skip to main content
Report, 2011

Tema vilt och skog: Årsrapport GPS-älgarna Referensområde Växjö 2010/2011

Neumann, Wiebke; Ericsson, Göran; Dettki, Holger; Bergström, Roger; Hågeryd, Anders; Andersson, Eric; Nordström, Åke

Keywords

älg, förvaltning, skog, jakt, rörelse, överlevnad, reproduktion

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2011, number: 2011:4
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Hågeryd, Anders
No organisation
Andersson, Eric
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86714